Spionmønter med H.C. Andersen digte

Spionmønter

H.C. Andersens Hus har erhvervet sig spionmønter. Disse er brugt som en gimmick af H.C. Andersen i forbindelse med et kobberbryllup i 1867.

Spionmønter har igennem historien været brugt til forskellige formål. Der er tale om en mønt der er flækket på den flade led og udhulet indeni. Omkring 1860’erne var det skillingsmønter der blev flækket og indeni var der ofte et billede af kongen, dronningen, en fruentimmer eller eller en anden elsket person. Navnet spionmønt mener man stammer tilbage fra  1864-krigen, hvor skillingsmønter blev brug for hemmelige depecher. I nyere tid har spionmønterne været en trussel for den nationale sikkerhed, da man indbyggede radiosendere i dem.

Sådan er det dog ikke med spionmønterne fra H.C. Andersen. Historien om disse er, at spionmønterne, 12½ skilling i kobbermønt,er brugt til Aron og Fanny Henriques’ kobberbryllup i november 1867. De seks spionmønter indeholdt miniature-fotografier af ægteparrets seks børn. De seks øvrige skillingsmønter indeholdt et lille digt til hver af de seks børn, og den halve skilling indeholdt et lille digt til det barn, som ægteparret ventede.

vers-spion-moent2

I digtet, der fulgte med mønterne, lader digteren de 12½ skilling kobber symbolisere ægteskabets alder og lader forstå, at kobberet med tiden bliver til sølv – og til sidst til guld – hjerteguld. Den fine kobberbryllupsgave giver indtryk af den levende fantasi og den veloplagte form for kreativitet, som H.C. Andersen besad.

Teksten er

Kobberbrylluppets lystige Alf,
bringer Skillinger – tolv og en Halv,
Det er den Sum, der fra Aarene faldt,
Siden I to for hinanden blev alt.
Flyv lige lang Tid fremad, – Hurra!
Sølv bliver Kobberskillinger da.
Fremad i Glæde – og underfuld –
Sølv bliver Guld – bliver Hjerte Guld.

vers-spion-moent

Et lille digt til Ellen

Øverst på siden ses spionmønter, som er en flækket 1 Skilling rigsmønt. Indeni lå en lille stykke papir foldet og tilklippet med en hilsen til hvert af de 6 af børnene – her til Ellen: “Lille Ellen paa Sjællands Øen skal elskes som elsker hun “Pigen ved Søen”.

Kilden til tekst og billeder er primært Odense Bys Museer samt sdu.dk. De nævnte museumsgenstande er det i skrivende stund ikke  muligt, at se på H.C. Andersen museet i Odense in natura.

Lars Bjørnsten Odense 21. juni 2016