En ungdommelig friskhed og naturlig lethed giver disse digte

litterarur-hca

Et udsnit af avisen “Dagen”‘s omtale i 1830 af digtsamlingen 

I avisen Dagen kunne man den 22. marts 1830 under rubrikken “Litteratur” læse følgende omtale af digtsamlingen::

Hr. H.C. Andersen udgav begyndelsen af dette år en samling af digte, der er dedikeret til Hr. Konferentsråd Collin. Denne samling, 136 sider i octav, udkom på forfatterens eget forlag, og erholdes hos ham (Store Kongensgade Nr. 33 3. sal. for 7 Rdm. I anden årgangs andet hefte af månedskrift for litteratur er den nylig i det hele taget fordelagtig recenseret.

Således gør recensenten opmærksom på, at man i disse poesier ikke savner det præg af et eget digterliv, som altid har meget mere tiltrækkende, end den for resten arbejdsomme stræben efter troligen at gentage andre, nok så fortrolige digters virksomhed og reproducere dens frugter. Den største del af de stykker, som indeholdtes i denne samling” – hedder der endvidere – hans præg af en vis godmodig pudserlig lune, hvis ironi vel ikke er meget dyb eller vægtig af indhold, men som derimod har den fortjeneste, at tilhøre forfatteren selv, eller at lade hans digtes individualitet ganske naturlig fremskinne.” – “En ungdommelig friskhed og naturlig lethed giver disse digte den egenskab, som bedst kan betegens ved sin virkning, at de ville finde ikke så få læsere, o.s.v. – Som prøve på denne digtsamling afskrive vi digtet:

De Danske og deres Konge ( En Skizze fra den 11te Februar 1659)

Alt reiser Vint’ren sit hvide Telt;
Med Iis ligger lille- og store Belt;
Men Danmark stoler paa Herren.

Læs videre her!