H.C. Andersen Mindevase fra 1876

hca-vasen

Mindevasen, der kan vindes for 1. krone.

H.C. Andersens Mindevase

I Fyens Stiftstidende fra den 17. december 1911 kunne man læse nedenstående lille historie.
Læserne studser måske – en ting, som H.C. Andersens Mindevase har de sagtens aldrig hørt omtale. Men den findes dog, og den vil snart blive at beskue i H.C. Andersens Hus i Odense. Billedhugger Diderichsen udførte i 1876 en 2. alen høj oxyderet og forsølvet bronzevase til ære for H.C. Andersen og med motiver fra Andersenske eventyr. De fornødne midler til at skænke vasen til Odense tilvejebringes af en komite med forfatteren Sophie Breum som formand og Frk. D. Prior som sekretær. Pengene indsamles ved salg af brevkort med billede af vasen, og ethvert bidrag vil gøre dobbelt nytte. Når det har hjulpet til at skænke mindevasen til digterens mindeby, kommer det velgørende foreninger til gode. Vasens ejerinde, billedhuggerinden Henny Diderichsen, har nemlig lovet at skænke det indkomne beløb til filantropiske formål.

Vasen blev de efterfølgende år omtalt i avisen, således kunne man den 3. december 1914. i Fyens Stiftstidende læse om H.C. Andersens Mindevase. Billedhuggerinde Frk, Henny Diderichsen har skænket den af hendes fader udførte “H.C. Andersen Mindevase” af forsølvet bronze til “Natt.” juleindsamling. Vasen er tidligere af kendere budt op i ca. 10.000 kr.

Senere den 11. december 1914 i samme avis rejses spørgsmålet om den havner i København eller Odense. Avisen havde ret , da de tænkte, at den stolte H.C. Andersen Mindevase i høj grad ville interessere odenseanerne. – Er der noget bedre bevis, end at adskillige mennesker i det øsende regnvejr i formiddags aflagde besøg på vor ekspedition for at købe en eller flere lodsedler? Vi takker de mennesker, fordi de så hurtigt sikrede sig en lodseddel – hver en øre, der kommer ind, går jo lige i juleindsamlingens kasse, og vi forstår, at de har skyndt sig med at få en chance, der kan blive til hjemførelsen af et stort og sjældent kunstværk. Mon hofcicelør Diderichsen nogensinde i sin levetid har tænkt sig, at hans smukke konkurrence skulle blive til juleglæde for mange fattige mennesker. Den afdøde kunstners datter har gjort skænket dette værk til en værdi af 10.000 kr. til bortlodning for juleindsamlingen. Der bør gøres et forsøg på at få den over 1 meter høje vase til eventyrdigterens fødeby, derfor har del odenseanske boghandlere vederlagsfrit lovet at sælge lodsedler for 1. kr. pr. stk. Om resultatet af lodtrækning skriver avisen den 28.december 1914, at mindevasen ikke kom til Odense. Der var solgt mange flere lodsedler København. Vinderen blev udtrukket på nr. 1611, det var desværre ikke et af de numre der blev solgt på Fyn. Vasen blev udstillet i et udstillingsvindue ved Tivoli. Første senere meldte vinderen sig til Nationaltidendes kontor.

Avisen skriver i december 1914, at H.C. Andersen Mindevasen blev vundet af Frk. Josepha Petersen, Ødemark pr. Munkebjergby . I går eftermiddag blev mindevasen afhentet efter at være udstillet i telegramhallen ved frihedsstøtten.  Den 6. august 1942 skriver avisen, at var Frk. Josepha Petersen bekendt af Frk. Christine Reimer, der fik hende med til Odense paa Besøg og her blev Frk. Petersen så begejstret, at hun bestemte, at vasen udført af billedhugger Chr. Julius Diderichsen, med H.C. Andersen  i profil omgivet af genier. Eventyrene “Noget”, “Stoppenålen”, “Hjertesorg” samt “Klokken”, skulde overgaa til Mindehallen efter hendes død, hvilket skete i 1935.

Kilder: Fyens Stiftstidende 17. december 1911, 3. december 1914, 6. august 1942 samt HCA-centret på SDU.

Lars Bjørnsten Odense 5. januar 2016

Se mere om H.C. Andersens eftertid  1876 – 1899