H.C. Andersens Hus i Odense 2. april 1908

hcahus1-3-04-1908-horsfolkeblad

H.C. Andersens Hus i Odense i 1908

Igår den 2. april 1908 var Odense klædt i fest i anledning af, at den verdensberømte digter H. C. Andersens fødested og barndomshjem i Hans Jensens Stræde blev indviet til museum.

H.C. Andersen

Han fødtes i Odense den 2. april 1805 og døde i København den 4. august 1875. H.C. Andersen er jo nok den af alle danske, der har nået størst navnfundighed – hans eventyr er oversat på næsten alle civiliserede sprog, og der er rejst statuer for ham mange steder. Der er derfor al grund for os til at værn om hans minde med pietet.

Om de i Odense i går stedfundne festligheder meddeler Riz. Bur. :

I anledning af indvielsen af H.C. Andersens Hus her i byen i dag flages der her fra en mængde offentlige og private bygninger. Kl. 1 1/4 samledes byrådets medlemmer. Bestyrelsen for de offentlige samlinger i Odense og repræsentanter for en stor del københavnske og udenlandske blade samt for den lokale presse i Rådhusets Festsal, hvor borgmester Dithmer bød velkommen. Forsamlingen begav sig derefter ned i byrådssalen, hvor borgmesteren i et kort foredrag skildrede, hvorledes H.C. Andersen museet var bleven til, og omtalte museets indberetning og forskellige af de udstillede genstande. Han bragte en tak til giverne og sluttede med ønsket om, at H.C. Andersens hus i al beskedenhed måtte få ny kulturel betydning. Forsamlingen gik herefter om til H.C. Andersens Hus i Hans Jensens Stræde for at bese museet. I de 3 forreste værelser findes i kronologisk orden de aktstykker, som vedrører den første del af digterens liv, alle originaler. Derefter følger 2 interiører nemlig møblementet i den stue, som Andersen beboede fra 1846 til 1865 i Nyhavn og Andersens stue hos frøken Ballin. Det 6te og sidste værelse optages af montrer med erindringer fra hans senere år. Endelig ejer museet Vilh. Petersen originale tegninger til H.C. Andersens eventyr. Efter at huset og museet var beset, skiltes forsamlingen.

Kilde: Horsens Folkeblad  3. april 1908 og Lars Bjørnsten

Se mere om H.C. Andersen relaterede ting i perioden 1900 – 1924 her!