Et utrykt digt af H.C. Andersen om blomstersproget og forglemmigej

Foto af H. C. Andersen / Em. Bærentzen, 1842.Kilde www.kb.dk, 02032002

I Aarhuus Stifts-Tidende kunne man den 7. maj 1905 læse følgende notits om H.C. Andersens ældste veninde. Et utrykt digt af H.C. Andersen. Det er ikke lykkedes, at få verificeret historien eller digtet!

I fyrrene (1840”erne red.) var H.C. Andersen i Norge og traf der en ung frue, i hvis poesialbum han skrev nedenstående linier, som vore læsere med interesse vil stifte bekendtskab med. De har aldrig været trykte før, men er “Polit.” overladte af den besugne dames dattersøn, der forsikrer, at hans bedstemoder er den eneste dame, der har været virkelig forlibt i den berømte eventyrdigter.
Digtet lyder således:

Til Sophie D ….

Det var ej ofte, at vi to kom sammen
og Ordet førte for det meste jeg.
Til al min Tale sa’ De Ja og Amen,
men Blikket røbed, at De hørte mig.

Nej. ofte var det ej, De sagde noget,
kun stift Farvel, hver Gang jeg gik min vej,
men Deres Øjne talte Blomstersproget,
de sagde tydeligt: “Forglemmigej!”

H.C. Andersen

Se mere om H.C. Andersen relaterede ting i perioden 1900 – 1924 her!