H.C. Andersen Fonden: H.C. Andersen og Odense i forvandling

H.C. Andersen og Odense i forvandling

H.C. Andersen er en uudtømmelig kilde til inspiration og en magnet, der tiltrækker folk fra hele verden. H.C. Andersen Fonden har inviterer til tre temamøder, hvor du bl.a. kan høre om det kommende Eventyrhus, hvorfor antallet af kinesiske besøgende i byen er eksploderet, og hvordan H.C. Andersen er et ikon på den forvandling, vi oplever i vores by netop nu. Mødet den 17. november 2016 handler om H.C. Andersen i Danmark og verden.

H.C. Andersen i Danmark og verden

Der var velkomst og indledning ved Stefan Birkebjerg Andersen, som er stadsdirektør og formand for H.C. Andersen Fonden.

Efter velkomsten blev der orienteret om H.C. Andersen Fonden, som det nationale og officielle organ, der arbejder med at øge kendskabet til H.C. Andersen både nationalt og internationalt. Der sidder 9 højkompetente personer i bestyrelsen. Fonden arbejder understøttende, koordinerende og initierende. Det vil sige at det også er fonden selv, der tager initiativer og tager kontakt til andre, der kunne have interesse i at arbejde med Andersen og er med til at igangsætte. Særlig siden 2014 har fonden haft gode muligheder, fordi Odense Byråd vedtog med budget 2014, at fonden fik en årlig kapital på 5 mill. kr. som der kunne arbejdedes med. Tilsvarende de projekter vi går ind i yder fremme fra private og offentlige f.eks har Region Syddanmark ydet betydelige til nogle af initiativerne.

I fonden arbejder vi i tre spor

  • Forskning i H.C. Andersens betydning, såvel nationalt som internationalt
  • Udvikling af kulturturisme med udspring i Andersen
  • Et undervisningsspor, som handler om, hvordan vi kan forny undervisningen i og med H.C. Andersen

Herudover prøver vi i fondsbestyrelsen og i fonden at have det tværgående element, der handler om en erhvervsfremme udnyttelse af Andersen på tværs af de tre spor.

Det er vigtig for H.C. Andersen fondens virke  og vores strategi, at alle indsatser understøttes at den nyeste viden og forskning om forfatterskabets betydning, igen såvel nationalt som internationalt. Vi prøver også at dele vores viden og få inspiration fra andre der er i samme situation som os, derfor har vi tæt kontakt til Mozart kollegaerne i Salzburg eller Brødrene Grimm-folkene i Steinau ligesom vi har kontakt til andre europæiske ikonbyer.

Mange odenseanerne oplevede stolthed, da det blev offentliggjort, at vi fik et nyt H.C. Andersen eventyrhus. Når vi ser idegrundlaget for det kommende eventyrhus og når vi ikke mindst ser de tegninger, som Kengo Kuma har præsenteret og det landskabsarkitekterne foreløbig har vist os, så er det svært ikke at blive fyldt af begejstring. Vi tror og håber på står færdig i 2020 samtidig med alt den øvrige byomdannelse. Jeg er overbevist om at Eventyrhuset vil komme til at stå som noget helt særligt i Odenses transformation.

Lars Bjørnsten Odense 2016

Se mere om “H.C. Andersen og Odense i forvandling” her!