USA – Danmark og H.C. Andersen i 1905

1-hca021

Portrætbillede af H.C. Andersen Kilde kb.dk 2002

H.C. Andersen i Amerika 1905

En storslået hyldest.

Det er ofte forbavsende, hyppigt endog nedslående at se, hvor ringe kendskabet til vort lille land i almindelighed er i de Forende Stater i Nordamerika. De fleste dannede amerikanere ved jo nok, at Danmark hører med til Skandinavien, men nogen nærmere specifikation af dette begreb kan de som regel ikke give, og om vore nationale ejendommeligheder og særlige statsforhold aner de gennemgående intet – ja, den langt overvejende mængde selv af New Yorkere ved end ikke, at der hver ugedag glider en Ocean Passagerdamper under dansk flag ind i New Yorks Havn. Men et ved hvert dannet menneske i United State: at Danmark er Hans Christian Andersens fødeland, og der gives næppe det skolebarn i det uhyre nordamerikanske rige, som ikke kender Andersens “Fairy Tales”.

Man kunne derfor vente sig, at amerikanerne ikke vilde lade hundredårsdagen for H.C. Andersens fødsel nu forleden gå ubemærket hen. Man kan sige, hvad man vil, om de brave Yankeer – og der kan siges en del – smålige er i hvert fald ikke, de bliver let entusiastiske, viser det på en ofte altfor pralende måde, når en af deres egne har gjort sig berømt, men de sparer heller aldrig af snæverhjertet jalousi på deres beundring og anerkendelse overfor fremmede, som fortjener den, Derfor havde man grund til at vente, at amerikanerne ville mindes deres såvel som vor, ja hele verdens eventyrfortæller på hans hundredeårsdag end nogen anden nation – og man blev heller ikke skuffet, fortæller en indsender i “Natt”:

Det har allerede været nævnt i bladene, hvorledes amerikanske skoler og andre institutioner, offentlige og private, fejrede den 2. april på og festlig vis, men i endnu højere grad end dette giver den måde, hvorpå Amerikas dags- og tidsskriftspresse har hyldet den danske digters minde, en forestilling om den ganske overordentlige sympati og popularitet, som han og hans eventyr har vundet på den anden side Atlanten.

Det er , sammenlignet med amerikanernes øvrige kendskab eller mangel på kendskab til danske forhold, fuldstændig forbløffende, så detaljeret, nøjagtig og indgående en viden de amerikanske blade og tidsskrifter har lagt for dagen i deres omtale af H.C. Andersen og de har givet deres beundring og hyldest en så fremtrædende og demonstrativ form, som det utvivlsomt ikke er sket i noget andet land. Flere af de største og betydeligste aviser er udkomne med omfattende, rigt illustrerede og for amerikanske dagblade påfaldende omhyggeligt og fint udførte ekstranumre, og de mest betydelige månedsmagasiner møder i deres aprilhefter med lige så udførlige, anerkendende og korrekte afhandlinger om H.C. Andersens liv og digtning, ledsaget af særdeles smukke billeder.

Et ganske brilliant H.C. Andersen nummer, som “New York Times” har udsendt, indledes med et fortræffeligt portræt af digteren i hans manddomsår og nogle småbilleder af ham som dreng med hans simple og primitive dukketeater, og hertil knytter sig en lang og overordentlig sympatisk og indtil de mindste enkeltheder og pålidelig skildring af Andersens liv lige fra hans upåagtede fattigmands-barndom i Odense til hans altomfattende verdensberømmelse.

Derefter giver “New York Times” i hele resten af sit Andersen-festnummer en række uddrag af de mest berømte af eventyrene, ledsaget af en mængde af Hans Tegners fornøjelige illustrationer i yppig gengivelse. I hele dette blads hyldest til den danske æventyrdigter af en så storslået karakter, at vi på landmandsselskabets vegne har lov til at være stolte deraf.

Kilde: Jyllandsposten – mandag den 8. Maj 1905. Artiklen er nogle steder omskrevet til nudansk.

Lars Bjørnsten Odense

Relationer mellem H.C. Andersen og U.S. A. – Amerika