H.C. Andersen Fester i Amerika i 1905

hcandersen-020405

H.C. Andersen

Adresseavisen, Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger (1891-1905)  2. april 1905

H.C. Andersen Fester i Amerika

“Alle danske i Amerika imødeser med glæde de fester, der vil blive afholdt rundt om i landet i denne måned i anledning af 100 årsdagen for den store danske digters fødsel, fortæller de sidst ankomne dansk-amerikanske blade. Det er dog ikke de danske alene, som vil fejre dagen. Andre nationer, som har lært at kende og skatte H.C. Andersens ejendommelige digterbegavelse – og hvilken kultiveret nation har ikke det? – vil slutte sig til os og fejre dagen med os, og da ganske særlig landets egne, indfødte børn, amerikanerne. I Saint Paul arrangerede foreningen ” Godt haab” en fest i aftes, den 1. april, med taler, oplæsning af nogle af digterens eventyr, tableauer med motiver fra eventyrene o.s.v.

I Omaha slår de forskellige danske foreninger sig sammen om at fejre dagen på en værdig måde, og en fælleskommite har jævnlig holdt møder for at træffe de fornødne foranstaltninger. Et af byens teatre er lejet til opførelse af “Ole Lukøje” med to forestillinger, om eftermiddagen for børn og om aftenen for voksne.

I Californien er tanken om en H.C. Andersen Fest blevet grebet med stor begejstring. Statens guvernør, viceguvernør, skoledirektør og San Franciscos borgmester har ydet den deres fulde tilslutning, og skoledirektøren har i en rundskrivelse til alle skolerne opfordret disse til at fastsætte en dag, der i samtlige skoler skulle fejres med passende ceremonier og programmer til H.C. Andersens minde. At de danske i San Francisco vil stille en storartet festlighed på benene, er noget, der så temmelig nær følger af sig selv. Vore landsmænd på kysten er jo altid “wide awake”, og det skulle ikke undre os, om de ved denne lejlighed vil distancere selve arnestedet for H.C. Andersen Festtanken Chicago. Som bekendt er der i denne by et dansk børnehjem under opførelse, og dan danske boghandler i Minniapolis, C. Rasmussen, der i fjor udgav en pragtudgave af H.C. Andersens eventyr, har nu besluttet at sælge restoplaget til fordel for det omtalte børnehjem. En tanke, der sikkert vil glæde digteren i hans himmel”.

Kilde: Adresseavisen, Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger (1891-1905) 2. april 1905. Omskrevet til nydansk.

Lars Bjørnsten Odense 4. oktober 2015

Se mere om: H.C. Andersens eftertid 1900 – 1924