Mindedigt H.C. Andersen den 2. april 1905

aalborg-sft-0

H.C. Andersen

Den 2. april 1905.

Dagen er død. Tyst Skumringen kommer
listende ud fra hver hemmelig Krog,
kommer med Vemod, og sagtelig lokkes
Taarerne frem under Øjnenes Laag

Tankerne mørknes, tomt bliver Livet,
Glæderne flygter som hastende Sky’r. –
Da tænder jeg Lampen og ned fra min Hylde
tager jeg Andersens Æventyr.

Blader i Bogen, mens atter og atter
jeg læser de herlige, velkendte Ord. –
Taagen, der slørede Øjnene, letter ….
og hyllet jeg bliver i Mindernes Flor.

Barndommens Minder – skønnest’ af alle –
fylder mit Indre, mens Sorgerne fly’r.
Og jeg forstaar H.C. Andersens Tanke:
“Livet er det dejligste Æventyr.”

Selv er han død. Men Værkerne lever,
lever saa længe, der trykkes en Bog,
lever som Lys for Slægtens ældste,
lever som Fryd for hver Skolepog.

Mestren er død. Selv den største Mester
maa aabne sin Dør for Dødens Kno, –
Men vi, der lever: I Dag vi fester !
Store som smaa er vi Andersens Gæster,
han, som har givet paa Livet os Tro.

Orla Ramsøe

Kilde: Aalborg Stiftstidende (1904-1971) 1. april 1905. Orla Severin Ramsøe  er skuespiller og født den 21, marts 1873 i København. Afskrift m.m. Lars Bjørnsten Odense 2015.

Se mere om: H.C. Andersens eftertid 1900 – 1924