Tilblivelsen af “Den lille Havfrue” på Langelinie i København

havfrue3

Skitse “Den lille Havfrue”

I landets aviser er der skrevet en del om tilblivelsen m.m. om “Den lille Havfrue”. Nedenfor bringes eksempler herpå fra perioden 1910-1913. Skitse “Den lille Havfrue” er fra Aarhuus Stifts-Tidende 11. maj 1911.

Aarhuus Stifts-Tidende skrev den 8. september 1910

Aarhuus Stifts-Tidende skriver den 8. september 1910 under overskriften “Modellen til statuen fuldført”. I en specialkorrespondance dateret København den  7. september 1910 skriver avisen med signaturen Incognito.

Som før omtalt arbejder billedhuggeren Edvard Eriksen, – hvis navn vil være kendt fra en række monumentale arbejder, – på statuen af Fru Price de Plane som “Den lille Havfrue”. Kunstneren er i disse dage nået så vidt, at han har fået den første lermodel færdig, den, der bestemmer kunstværkets karakter og hele fysiognomi. Dr. Carl Jacobsen, der som bekendt bekoster statuen har overfor billedhuggeren udtalt sig med stor beundring om skitsen.

Det må da også siges, at “Den lille Havfrue” bliver en meget yndefuld figur. De forarbejder, der er gået forud, har været overordentlig omfattende, – således har den smukke frue efter anmodning af billedhuggeren under alle opførelser af “Den lille Havfrue” indtaget en række stillinger, specielt beregnede til at tages i øjesyn af ham, men umagen har også lønnet sig.

Det er lykkedes kunstneren at skabe en yndefuld og karakteristisk lille havfrue, netop med hele eventyrets stemning over sig.
Over hele skikkelsen er der et stærkt præg af drømmeri og higen med et unseligt, men halvt nysgerrigt blik ser hun fremefter, som om hun så eventyrprinsen for sig.

Eventyrscenens kvintessens: Forvandlingens øjeblik er her symboliseret med mesterhånd. Efter bestemmelsen vil Fru Price de Plane om få dage begynde at sidde model for kunstneren. Om udpræget portrætlighed bliver der naturligvis ikke tale, men i alt væsentligt bliver det linierne i fruens balletskikkelse, der bliver der ledende ved udarbejdelsen.

Statuen bliver udført i noget overnaturlig størrelse. Søstenen, den skal hvile på bliver 5 alen lang. Arkitekten, professor Kampmann har lovet at bringe en sådan sten til veje, men det lader ikke tik at gå så helt let. Billedhugger Eriksen vil nu med kraft tage fat på udførelsen af den store lermodel, der skal tjene bronzestøber Rasmussen til vejledning, og kunstneren håber, at “Den lille Havfrue” senest i forsommeren næste år skal være opstillet på sin plads ved Lystbådehavnen på Langelinie. Incognito

Aarhuus Stifts-Tidende skriver den 11. maj 1911

“Den lille Havfrue”. Efter bestemmelsen skal statuen “Den lille Havfrue” opstilles på Langelinie den 2. september, 100 års dagen for brygger Jacobsens faders fødsel.

Aarhuus Stifts-Tidende skrev den 11. februar 1912

Som bekendt har billedhugger Edv. Erichsen i længere tid arbejdet på den af brygger Carl Jacobseb bestilte statue “Den lille Havfrue”. Den skulle efter bestemmelsen forlængst have været færdig, men forskellige omstændigheder har forhindret kunstneren. Efter hvad vi erfarer er værket imidlertid nu så vidt fremskreden, at det efter al sandsynlighed som bronzeafstøbning kan udstilles på Charlottenborg til foråret.

Aalborg Stiftstidende skrev den 25. august 1913

Den lille havfrue, der er skabt af billedhugger Edv. Erichsen blev i lørdags (red. 23.08.1913) endelig opstillet på Langelinie på en sten i vandskorpen. Det er jo brygger Jacobsen, der har betalt den.

Lars Bjørnsten Odense

Oversigt  ”Den lille Havfrue – The little Mermaid”