H. C. Andersens digt fra 1823 “Til min Moder”.

Digtet: Til min Moder, som H.C. Andersen skrev i 1823 blev trykt i »Repertorium for Moerskabslæsning« og udgivet 12. juli 1829. Udgivet af A. P. Liunge, Nr. 9, 12. 7. 1829, 144. Bragt i udsnit.

H. C. Andersens digt fra 1823 “Til min Moder”. Digtet er skrevet ved Hans Christians gensyn med sin moder i 1823. Digtet blev trykt i »Repertorium for Moerskabslæsning« og udgivet 12. juli 1829. Udgivet af A. P. Liunge, Nr. 9, 12. 7. 1829, 144. Bragt i udsnit. Nedenfor ses hele digtet med sin fulde ordlyd:

Til min Moder,

I Barndoms Kraftløshed paa Moder-Arme
Du bar mig, lærte Læben stamme Gud;
Jeg fra dit Bryst indsuged’ Liv og Varme,
Du lærte mig at kiende Herrens Bud.
O, aldrig skal jeg glemme hine Goder,
Og hvad jeg lærte af min fromme Moder,
Men evig, trofast, barnlig elske Dig,
Saaledes som Du altid elsked’ mig,

Naar Aanden modnet folder ud sin Vinge,
Og jeg tør værdigt Digter-Harpen slaae,
For Gud og Dyd skal da dens Toner klinge,
Og som en Virak Guddoms-Thronen naae;
Saa vil Du glædes, Fryd vil Dig forynge,
Da skal din Søn i Aft’nen for Dig synge,
Du sang jo før for ham i Barndoms Tid,
Skjøndt ei saa stærk, men from og blid.

Jeg veed det, Moder, hvad mig Gud.
forlener,Min hele Lykke ene skyldes Dig,
Thi ikke jeg mit store Held fortjener ,
Nei kun for din Skyld Herren hører mig.
I mangen søvnløs Nat din Bøn jo lyder
For mig din hede Modertaare flyder,
Du beder varmt til Herren for din Søn,
Og Godheds Gud opfylder Fromheds Bøn.

  Læs om H.C. Andersens familie her!

  Foto: Lars Bjørnsten Odense