H.C. Andersen på verdensudstillingen i Chicago 1893

H.C. Andersen på verdensudstillingen i Chicago 1893

H.C. Andersen på verdensudstillingen i Chicago 1893. Kilde Wikipedia

H.C. Andersen udstillingen på verdensudstillingen i Chicago 1893

I avisen Dagens Nyheder kunne man  den 7. oktober 1892 læse om verdensudstillingen i Chicago i 1893. Danmark på Chicago – udstillingen. Danmark vil på den forestående Chicago-udstilling møde frem med meget, der har alle chancer for at vække almindelig opsigt hinsides Atlanterhavet. Det er nemlig en H.C. Andersen – udstilling  Komiteen for Danmarks deltagelse i den nævnte verdensudstilling har nemlig den gode tanke at foranstalte en udstilling af alt, hvad der står i berøring med den over hele verden så berømte eventyrdigter, og det er da meningen i en særlig sal i udstillingsbygningen at indrette et H.C. Andersen Museum, hvor man vil søge samlet portrætter, buster og andre gengivelser af digteren, de vigtigste manuskripter, mærkelige breve fra ham, genstande, som havde tilhørt ham og været benyttede af ham o.s.v. samt, hvad der turde have en overordentlig stor interesse en så vidt mulig samling af alle de forskellige udgaver af hans værker, der findes på alle forskellige sprog. Det er Ernst Bojesen, som har påtaget sig at samle alle disse genstande og udgaverne, idet han stoler på velvillig bistand fra alle, som måtte være i besiddelse af andersenske efterladenskaber eller erindringer og kommiteen kunde vanskeligt have henvendt sig til nogen bedre end netop hr. Bojesen, som med sin vanlige energi nok skal sørge for, at denne H.C. Andersen udstilling bliver vort land værdig og en attraktion for danskerne.

Thisted Amtsavis 14. januar 1893

I Thisted Amtsavis kunne man den 14. januar 1893 læse om Danmarks deltagelse i den mægtige verdensudstilling i Chicago. Danmark har fået en anvist plads der er større og bedre beliggende end selv langt betydeligere lande i Europa.

Den danske afdeling vil rejse sin egen bygning inde i den store industrihal. Her er tårne og over indgangen anbringes det danske våben og til begge sider for den med tæpper og gobeliner rigt dekorerede indgangsport vil statuer i legemsstørrelse af H.C. Andersen og Thorvaldelsen blive opstiller i nicher. Få danske navne er så godt kendte hinsides Atlanterhavet som Thorvaldsens og H.C. Andersen, og naturligt det været at knytte dem til danske afdeling. I den forbindelse arrangeres der straks indenfor den danske industriudstillings døre, et par værelser til, hvilke vore berømte afdødes navne er knyttet.

Til H.C. Andersens værelse er der lykkedes at opdrive en stor mængde af eventyrdigterens breve, manuskripter og bohave, så interiøret vil minde såvidt muligt om det af digteren i levende live benyttede arbejdsværelse. I Thorvaldelsenværelset vil man kunne se afstøbninger af kunstneres værker og flere af hans efterladenskaber. Her er også udstillet en model af selve museet og museumsgården. Den kendte tegner Hans Tegner og arkitekt Arne Petersen har lavet udkastet til disse to værelser, for hvis arrangement skyldes hr. Ernst Bojesen. Mange andre ting blev udstillet bl.a. prøver på den danske guldsmedeindustri, og en rig samling fra Den Kgl. Porcelænsfabrik, Desuden kunne ses møbler, fotografier og en grafisk samling. Udover dette var der på verdensudstillingen en særskilt landbrugsudstilling og en kunstudstilling.

Lars Bjørnsten Odense 2016

Se mere om H.C. Andersens eftertid  1876 – 1899