H.C. Andersens dedikation til Eduard Collin dec. 1832 i “Aarets tolv Maaneder”

aarets-12mdr

H.C. Andersens dedikation til Eduard Collin  dec. 1832 i  “Aarets tolv Maaneder”

H.C. Andersens dedikation i “Aarets tolv Maaneder. Tegnede med Blæk og Pen“, som udkom 18. december 1832 i København. Dedikationen er dateret  15. december 1832. Dedikationen er til Andersens allerbedste ven Edvard Collin, der året før denne havde afvist H.C. Andersens anmodning om dus-broderskab. Afvisningen betød, at Andersen ikke kunne betro sin ven sit følelsesliv fuldt ud, og sårede digteren voldsomt. Dette ændrede dog ikke ved at H.C. Andersen alligevel insisterede på “Dus-broderskab” ved konsekvent at indskrive tiltaleformen du i sin vens navn: således Eduard i stedet for Edvard.  Foto Lars Bjørnsten Odense 2013.

Aarets tolv Maaneder

Vort Venskab, Eduard, er selv Poesie
Med Formen,- og dog sandt Gehalt deri.
Vi kjende dybt hinandens Sjæl og Tanker,
Vi dele vil hinandens Lyst og Vee,
Og Hjertet trofast imod Hjertet banker,
Mens Læberne udsige Formens “De”.
– For Poesien i vort Jordelivs Nu,
Vi takke hist med – Broderkys og Du.

Den hengivneste af Vennerne
den 15 December 1832

H. C. Andersen: Dedikationer