Aarets mest fantastiske Eventyr sker i Aften !

1-DSC_2408

 Ser man det! Dagens Nyheder 2. april 1955

“Aarets mest fantastiske Eventyr sker i Aften (hvis det bliver stjerneklart). Naar Søndagsavisen sent i Aften gaar i Trykken, vil Dagens Nyheder forsøge alle tiders tekniske spøg til Ære for H.C. Andersen. Ved Hjælp af den mest moderne Videnskab og Aarhundredets eventyrlige Teknik vil vi prøve at starte vor gigantiske Trykpresse ved Hjælp af Lyset fra en Stjerne, der har været 150 Aar om at naa Jorden. Lykkes dette tekniske Eventyr, vil Dagens Nyheders Søndagsavis (som indeholder alt om H.C. Andersen- Festlighederne) være en enestaaende Sjældenhed som Verdens første Avis trykt paa en Maskine, der igangsættes ved Stjernelys udgaaet i H.C. Andersens Fødselsaar 1805. Læs alt om dette fantastiske, moderne Eventyr i Dagens Nyheder i Morgen.

PS. Vidste De, at H.C. Andersen flere Gange har boet i vores Bladhus, og at det var her han traf Jenny Lind i 1845? Vidste De, at H.C. Andersn ogsaa har skrevet i Dagens Nyheder i 1868 og 1874?”

Det vides ikke om denne tekniske spøg er lykkedes, men en sjovt indlæg,

Kilde. “Spiseseddel” Dagens Nyheder set på Mediemuseet Odense. Foto Lars Bjørnsten Odense 2015

Se mere: H.C. Andersen 1950 – 1974