Tusindårsskoven i Odense

Tusindaersskoven-oko1

Kort over Tusindårsskoven 2014    Kilde: Odense Kommune

Tusindårsskoven er et navn, som er blevet kendt verden rundt. Dette skyldes at en af Danmarks største musik – og rockfestivaler “Tinderbox” skal foregå her for første gang i 2015. Området har tidligere været brugt til mindre arrangementer som f.eks MC Træf, Rollespil, Open Air koncert, Vi Rocker, Odense Fun-Life Festival.

1000 års skoven er på ca. 74.000 m². Skoven ligger i det vestlige af Odense Kommune, beliggende mellem bydelene Bolbro og Sanderum. Mod nord er skoven afgrænset af den fynske hovedjernbane, i øst af to haveforeninger Roerskov og Enghaven, i syd af vejen Falen og i vest af Odense Eventyr Golf.

Skoven er grundlagt i 1988. Det var det år, hvor byen Odense fejrede at den blev grundlagt for 1000 år siden. Skoven ligger tæt på Odense Friluftsbad og tæt ved Odense Eventyr Golf. Området fremstår som en blanding af åbne sletter og med mange forskellige træsorter i området, som primært består af eg, bøg, mirabel, hæg og slåen.  De åbne sletter eller græsarealer er omkranset af en nyere rand- og skovbeplantning. Desuden findes på arealet en kunstig skabt bakke med med græs og buske.

I forbindelse med “Tinderbox” Festivalen er det nødvendigt med en større reetablering af området, således at det kan tage op mod 45.000 festivalgæster.  Et arrangement af den størrelse kræver etablering af veje, stier, kloakker, vand, strøm og parkeringsmuligheder. Desuden skønnes det nødvendigt at planere området og måske fjerne “bakken”.

Odense Kommune har nogle retningslinier for brug området. Om de også gælder i forbindelse med “Tinderbox” kan kun fremtiden vise.

Se mere om “Tinderbox her!

Lars Bjørnsten Odense