Grundplan over Glorup Have 1895

Grundplan over Glorup Have 1895 .

Der indeholder følgende elementer: 1. Slottet, 2. Godforvalterbolig, 3. Kuskebolig, 4. Forpagterbolig, 5. Avlsgaard, 6. Smededam, 7. Ridestald, 8. Materialstald, 9. Smedie, 10. Forvalterbolig, 11. Gartnerbolig, 12. Hønsegaard, 13. Fasangaard, 14. Frugthaven (ny Drivhus), 15. Venusskoven, 16. Fontænedammen, 17. Franske Anlæg, 18. Langedammen, 19. Templet, 20. Hængebroen, 21. Mindesmærket, 22. Paraplyen, 23. Dyredammen, 24. Kaninøen. Desuden er påført Anhof, fra Svindinge, Infredningen, Det engelske Anlæg, Til Rygaard, Dyreehavesletten, sofielunds, Langeline, dyrehuset.

H.C. Andersens dagbog fra den 25. september 1869

Løverdag 25. Graat, vaadt Veir; gik heelt ud i den yderste Deel af det engelske Anlæg, hvor et rundt Vand-Bazin danner Bækken; følte mig ikke fuldkommen rask, Blodet steeg til Hovedet. Gik senere igjen efter Frokosten; Luften ikke kold men graa og fugtig.

Foto Lars Bjørnsten