Kaninøen i Glorup Slotspark

Den lille ø kaldes kaninøen . På øen er der opsat en lille mindeplade under et stort træ. Adgang til øen sker på en lille støbejernsbro. Mindesmærkets tekst er på fransk men lyder ” Nøgenheden af dette monument uden gravskrift og uden inskription siger til følsomme og ærlige mennesker alt hvad det er muligt at sige”.

Det formodes at stenen er opsat mellem 1860-70 . A.G. Moltke-Hvidtfeldts hustru, Eliza Razumovskas russiskfødte mor døde mens hun boede i Dresden. Hun var fraskilt og græskkatolsk kunne derfor ikke komme i indviet jord og derfor blev hun begravet udenfor kirkegården Da hun senere blev rigtig begravet, blev stenen med sin nuværende inskription hentet til Glorup og anbragt på øen. Det vides ikke hvorfor øen har navnet kaninøen, men man har jo altid lov til at gætte på det!

Foto: Lars Bjørnsten Odense 2003 og 2012