Glorup Slotskapel på Fyn

Det nygotiske kapel på Glorup blev bygget i 1898. Kapellet ligger nordøst for hovedbygningen og rummer et gravkapel og et katolsk kirkerum. Desværre er det ikke muligt , at komme ind i kapellet. Efter sigende bliver kapellet ikke brugt.

Læs mere om Glorup og H.C. Andersen her!

Foto: Lars Bjørnsten Odense juni 2003