Tårnvægter Lars Rasmussen og hustru Marie født Rosschou

taarnvaegter-lr

Tårnvægter Lars Rasmussen og Hustru Marie født Rosschou.

Tårnvægter Lars Rasmussen og Hustru Marie født Rosschou. Fru Rasmussen på billedet var datter af den gamle læremo’er, hvor H.C. Andersen fik sin allerførste undervisning i Odense.

H.C. Andersen beskriver sin læremoder i selvbiografien “Mit livs Eventyr” kapitel således: En gammel Læremo’er, der holdt ,,Pogeskole”, som det kaldtes, lærte mig at kjende Bogstaver, stave og ,,at læse red”. Hun sad i en høirygget Lænestol tæt op til Uhret, hvori der ved hvert fuldt Slag viste sig nogle Kunststykker med bevægelige Figurer; et stort Riis havde hun hos sig, og det blev brugt rundt om i Kredsen, der mest bestod af Smaapiger. Det var Skole-Art, at vi Alle paa eengang stavede med lydelige Stemmer, saa højt vi kunde. Mig turde Læremo’er ikke slaae, det havde min Moder, da jeg sattes i Skolen, udtrykkeligt betinget, og da jeg derfor en Dag ogsaa fik et Rap af Riset, reiste jeg mig øieblikkelig, tog min Bog og gik uden videre bort, hjem til min Moder, forlangte at komme i en anden Skole, og det kom jeg. Se mere om H.C. Andersens skolegang her!

NB: Tårnvægteren havde sin plads øverst oppe i kiretårnet ved klokken og herfra havde han udsyn over hele byen, og i tilfælde af brand alarmerede  han med klokkeringning. Som regel mødte han mødte ved solnedgang, kl. 18-19 om vinteren og kl. 21 om sommeren og skulle forblive på sin post indtil kl. 3-4 om morgenen. Natten igennem udråbte han hver halve og hele time klokkeslættet fra tårnlugerne på kirken

 Foto Lars Bjørnsten Odense 2002 i Barndomshjemmet i Munkemøllestræde.