Andersen: “Quarantainen i Orsova” Rumænien 1841

quarantainen-hca

Tegning H. C. Andersen: “Quarantainen i Orsova”.Orsova Rumænien. Udført den 15 maj 1841. Original størrelse 12,5 cm x 19,0 cm.

Brev til Henriette Hanck den 29. Maj 1841: “Først i Serbien, ved det farlige Donau Pas “eiserne Thor”, fik vi Lov at betræde Land, men under Eskorte og saaledes indtraf vi den 12 i Orsova hvor vi i den lille Flekke Schupanek maa holde vor Qvarantaine. Ainsworth og jeg boe sammen, vi have to smaa velgittrede Vinduer; en lille Gaard med to Træer, en Bevogter og for øvrigt Udsigt til høie, nøgne Mure, det er aldeles Fængsel og Kosten er daarlig. Veiret vedbliver at være saa sommerligt smukt at det gjør doppelt ondt at maatte sidde indespærret. Paa Løverdag (den 22) Klokken 2 om Eftermiddagen slaaer vor Befrielses Time …”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger