H.C. Andersen: Dandsende Dervisher i Pera Istanbul, Tyrkiet 1841

danser-pera-istanbul

Tegning H. C. Andersen: “Dandsende Dervisher i Pera.. En heel Time har jeg saaledes seet dem dreie sig rundt paa een Plet. Hatten er hvid; Kjolen grøn. Der dandsede omtrent 30.”. Pera, Istanbul, Tyrkiet. Udført den 30 april 1841.

Dagbogen den 30. april 1841: “Luftig var Salen; Dervischerne kastede deres Tunicer og stod nu med den skyggeløse, høipullede hvide Hat, i en aaben grøn Trøie og med et langt grønt Skjørt der var uhyre hvidt saa det stod som en Tragt om dem, i det de med udbredte Arme halv hævede, dreiede sig paa samme Plet rundt og om dem selv; to i Midten, de andre rundt om disse og rundt om sig selv; en Præst gik ganske sagte mellem de midterste og de uden om. De vare ganske blege i Ansigtet; der lød sang og Musik; de holdt pludselig op og stode et Øieblik stille, saa begyndte samme Dands igjen; de syntes aldeles som livløse Dukker, de fremstillede Planeternes Gang.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger