Tegning H.C. Andersen: “21 Personer”. Semlin, Zemun, Serbien 1841

semlin-hca

Tegning H. C. Andersen:  “21 Personer”. Semlin, Zemun, Serbien. Udført den 26 maj 1841. Original størrelse 9,4 cm x 17,4 cm.

En Digters Bazar: “Noget mere Nyt var Skuet her af den lange Række Flodskibe, hvert af disse saae ud som en Noahs Ark, langt, smalt og med et Huus, der var stort nok til at danne et heelt Stræde; alle vare brogede malede; paa eet stod saaledes paa hver Side af Døren en gloende rød Løve, paa et andet græsgrønne Drager med Guldkrone paa Hovedet, de fleste andre derimod Helgenbilleder. Maneuvren for at komme mod Strømmen var denne: hen ad Taget, der strakte sig over hele Skibet, gik ikke færre end 21 Mand, een efter den anden, de halede i et Toug, der langt forud var bundet til et Anker midt i Strømmen; fremad gik det, men i Sneglemarch.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger