Tegning H.C. Andersen: “Bjerg, By, Smyrna”. Smyrna, Grækenland 1841

smyrna-hca

Tegning H. C. Andersen: “Bjerg, By, Smyrna”. Smyrna, Grækenland. Udført den 23 april 1841.

En Digters Bazar: “Søen i Smyrnas udstrakte, dybe Bugt saae grønguul ud, som et Qvarantaineflag; Asiens Kyster mindede om Siciliens, men de vare langt yppigere; en saadan Frugtbarhed har jeg aldrig kjendt; Solen brændte glødende hed! Jeg saae den Verdensdeel, som Ægyptens Moses ogsaa forundtes Skuet af, den Verdensdeel, hvor Christus fødtes, lærte og led; jeg saae de Kyster, hvorfra Homers Sange udtonede over Verden. Østerland, Eventyrets Hjem, skulde jeg her betræde. Vi kom forbi et Fort; hele Kysten til Høire strakte sig nu med rige Olieskove; midt i disse laae en stor Landsby med rødbrune Huse, blomstrende Frugttræer og en frisk Grønsvær! En naturlig Park med Løvtræer og høie Cypresser sluttede sig til Olieskovene. Lige for os laae Smyrna.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger