H.C. Andersen: “Paa Veien til Eleusis.” Athen, Grækenland 1841

eleusis-hca

Tegning H. C. Andersen: “Paa Veien til Eleusis.”. Eleusis, Athen, Grækenland. Udført den  3 april 1841. Original størrelse 8,2 cm x 11,5 cm.

En Digters Bazar: “Næst efter Veien til Piræus er den til Eleusis vistnok den bedste; strax udenfor Athen passerer man, her hvor Olieskoven begynder, den verdensberømte Flod Cephisus, der nu kun bestaaer af tre smaa Vandløb, som man let farer forbi uden at bemærke. Paa den anden Side af Olieskoven bliver Egnen øde og vild, Veien strækker sig her, tæt ved antikke Hjulspor i Klipperne, jevn og bred ned mod Havbugten og følger denne lige til Eleusis, der nu kun bestaaer af omtrent fyrgetyve Leerhytter og nogle Ruiner af gamle Templer; en halv Snees Fiskerbaade saae jeg i Havnen.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger