H.C. Andersen: “Fra den østerrigske Ministers Port den 28 April 1841” Istanbul, Tyrkiet

istanbul3-hca

Tegning H. C. Andersen: “Fra den østerrigske Ministers Port den 28 April 1841”. Istanbul, Tyrkiet. Udført den 28 april 1841. Original størrelse 12,4 cm x 8,00 cm.

En Digters Bazar: “Omsluttet af Mure og med en stor, smuk Have, hvor man mellem Roser og Cypresser har Udsigt over den lavere liggende Stad, Bosporus og Marmorhavet, ligger den østerrigske Minister-Residents, der bestaaer af flere Bygninger. Herinde i de oplyste Værelser, der frembyde al europæisk Beqvemmelighed og Luxus, følte man sig hjemme. Tydske, franske og engelske Aviser og Journaler laae fremlagte; der blev sjunget og musiceret, en stor Deel af den diplomatiske Verden og flere interessante Familier lærte jeg her at kjende; og Timerne fløi hen. – Naar vi imidlertid ud paa Natten brød op, havde Hjemtouren noget Eget! I Corridoren ventede Tjenere med Portechaiser for Damerne, Herrerne ledsagedes gjennem Gaderne med Fakler, eller hver bar sin Lygte med Lys. Hos Ali Effendi og den keiserlige Tolk Saphet, der begge boe i den Bygning, som fører Navn af: den høie Port, saae jeg for første Gang et tyrkisk Huus indvendig. Paa Trapperne og i de lange Gange, der vare bedækkede med Siv-Maatter, vrimlede af europæiske og asiatiske Muselmænd samt fattige Qvinder med Bønskrifter i Hænderne, rundt om gik Soldater med korte, tunge Sabler. Enhver, som kom, maatte først drage sine Skoe eller Støvler af og iføre sig Tøfler … Tyk Kaffe og Piber med god Tobak blev præsenteret; jeg, der aldrig røg Tobak, maatte af Høflighed tage en Pibe i Munden, det var det eneste Ubehagelige i: ‘den høie Port!'”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger