Tegning H.C. Andersen: “En Walacherinde som viser Ryggen. En lille Walach”.

walach-hca

Tegning H. C. Andersen: “En Walacherinde som viser Ryggen. En lille Walach”. Datering 1 januar 1900 !!!

En Digters Bazar: “Vort Indtog i Qvarantainen var Motiv for en Maler, rundtom skovbegroede Bjerge og foran en flad, grøn Slette, hvor han kunde anbringe først de store med Reisetøi fyldte Vogne, trukne af hvide Oxer, som bleve drevne af wallachiske Bønder i hvide Kofter og colossale Hatte, der hang dem ned om Skuldrene; og nu det brogede Selskab af Tyrker, Grækere og Franker; Pater Adam i sin sorte Dragt med en Hat, som et stort Skjold, var ikke den mindst maleriske Figur.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger