H.C. Andersen: “Verdun Landsby i Bulgariet”. Warden, Bulgarien 1841

verdun-warden-bulgarien

Tegning H. C. Andersen: “Verdun Landsby i Bulgariet”.Warden, Bulgarien. Udført den 9 maj 1841. Original størrelse 9,1 cm x 10,5 cm.

En Digters Bazar: “Tæt ved Bredden ligger en Hytte, den er kun en Sivmaatte lagt over to Pæle, Hyrdefamilien sidder udenfor, den store Hund gjøer af vort brusende Fartøi. Her ere nye Ansigter ombord, Rustschuk har i Nat sendt os mange Gjester. Hvilket broget Folkefærd! Tyrken knæler og holder sin Morgenbøn, hans Pande berører Skibsdækket; tæt ved sidder en Jøde, i Sølvmors Kjole med purpurfarvet Turban; hans gule Tøfler staae foran ham! han holder en Knæk-Parasol over sig, skjøndt Solen ikke skinner paa ham; han tager et lille Haandspeil, seer sig deri, smiler og nipper saa imellem med et lille Jern de graae Haar ud af sit Skjæg. Vi flyve forbi bulgariske Byer! hvad hedder denne! det er Verdun! naar jeg hører Nattergalen synge mellem vildt blomstrende Sirener, vil jeg huske dens Søstre paa denne Plet! “

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger