H.C. Andersen: Tegning af landsbyen Kurutscheme Istanbul, Tyrkiet 1841

kurutscheme-hc

H.C. Andersen: Tegning af landsbyen Kurutscheme.  Istanbul, Tyrkiet. Udført 1841. Original størrelse 8,5 cm x 11,5 cm.

En Digters Bazar: “Hvilke Rigdomme, hvilken Naturpragt om Bosporus’s Kyster! Hvortidt, da jeg var Dreng, seilede ikke min Tanke gjennem ‘Tusind og een Nat’ og jeg saae sælsomme Slotte af Marmor, med hængende Haver og kjøle, springende Vande, her traadte et saadant frem for mig i Virkeligheden, levendegjort i hver Enkelthed, det var det paa europæisk Side nylig fuldendte Sommer-Palads, hvori forrige Aar Abdul Meschid var den første Sultan der flyttede ind. Det er i østerlandsk Stiil og i store Forhold med Marmor-Søiler og høie Terrasser … Slottets Have strækker sig ned til Landsbyen Kurutscheme, hvis eiendommelige Træbygninger langs med Vandet tildrage sig Opmærksomheden, den ene Etage hænger ud over den anden, understøttet af Bjælker, der paa skraa gribe ind i Træværket neden under. Stuen mellem Bygningerne og Vandet er saaledes saagodt som bedækket foroven af de fremspringende Etager. Herinde boe flere ældre Sultaninder; Vinduerne ere derfor udenfor vel tilgittrede med Skjærme, der naturligviis ikke mangle deres Kighuller, hvorfra de fordums Skjønne og Mægtige kunne see ud paa Vandet og de fremmede Skibe. Ak, hver af disse Qvinder var engang et Skjønheds-Digt, nu ere de glemte, og de kunne ikke trøste sig med: ‘vergessne Gedichte sind neue!'”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger