Tegning H. C. Andersen: “Græske Hyrder.” 1841

graeske-hyrder-hca-tegn

Tegning H. C. Andersen: “Græske Hyrder.”.  Grækenland. Udført 1841. Original størrelse 7,2 cm x 6,5 cm.

En Digters Bazar: “Regnen faldt i store Draaber og kom snart i en Skylle. Tre forskjellige Faare-Hjorder stode paa den snevre Plads foran Kirken, de knugede sig tættere og tættere sammen. Hyrderne støttede sig til deres lange Stave; midt i Regnen, tæt indsvøbte i tykke, brune Kitler, med de klodsede Hatte trukne over Hovedet, saae de mere ud som Grønlændere, end som vi tænke os Grækere…”

Kilde: Odense Bys Museer.

H.C. Andersen tegninger