H.C. Andersen: “Gran”, Hron, Esztergom, Ungarn 1841

graan-ungarn-hca

Tegning H. C. Andersen:  “Gran”. Gran, Hron, Esztergom, Ungarn. Udført den  2 juni 1841. Original størrelse 9,2 cm x 21,4 cm.

En Digters Bazar: “Vi nærme os Gran, hvor Stephan den Hellige er født og nu hviler i sin Kiste. Oppe paa Klinten midt i den forfaldne Fæstning staaer en Kirke under Bygning, Byen selv ligger flad, nede mellem de grønne Træer; fra disse hen over Donau flagre en mængde Sommerfugle, som var det en Skare Sylphider, af hvilke vi kun saae Vingerne.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger