H.C. Andersen: “Tegning af Venustemplet i Daphni” Grækenland 1841

venusbj-hca

H.C. Andersen: “Tegning af Venustemplet i Daphni”. Daphni, Grækenland. Udført den 3 april 1841. Original størrelse 8,7 cm x 12,5 cm.

En Digters Bazar: “Midtveis mellem Athen og Eleusis ligger i vild Eensomhed det under Revolutionen ødelagte Kloster Daphne, det er opført i maurisk Stiil og afbenyttes nu til Opholdsted for Gensdarmerne, der ere her for Veiens Sikkerhed. Unægtelig er Daphne et af de interessanteste og meest maleriske Punkter mellem Athen og Eleusis; jeg var her i Selskab med Ross og Grækeren Philippos Ioan. Man viste mig Æginas mørkeblaae, høie Bjerge, tunge Skyer gik hen over Himlen; Salamis-Bugten laae alvorlig og kold, den havde i denne Belysning ganske Charakteren af en nordisk Indsø; den med Timian og Cypresbuske bevoxede Klippe tæt ved Veien frembød en Mængde smaa, indhuggede Fordybninger, der antydede Nischerne, hvori have været stillet Votivtavler; disse Huller og nogle hist og her adspredte Porphyr- og Marmor-Brokker er det Eneste, som minder om det Venus-Tempel, her engang stod.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger