H.C. Andersen: Tegning af østerlændinge på sække 1841

oesterlaendige-hca

H.C. Andersen: Tegning af østerlændinge på sække. Udført 1841. Original størrelse 9,3 cm x 11,4 cm.

En Digters Bazar: “Tidlig om Morgenen blev jeg vakt ved, at der blev gjort reent paa Skibet, efter at Kul var taget ind; da jeg kom op, skinnede Dækket i al sin Friskhed, man gjorde sig klar til at seile; rundt om os lød Skrig og Raaben, de svømmende Boutiker med deres Handelsmænd omringede os; nøgne Drenge tiggede, Passagerer steg ombord, vor Perser sad alt paa Kulsækken nær ved Skorstenen, en Beduin indsvøbt i sin hvide Bernusch og med Pistoler og Knive i Bæltet, laa med Ryggen op til ham, et Par maltesiske Qvinder i deres sorte Slør havde grupperet sig ved Maskineriet, Grækerne i broget Dragt og med den røde Fess paa Hovedet lænede sig over Relingen. Ved Falderebs-Trappen stode to Matroser Vagt og holdt Orden med jernbeslagne Hellebarder. Pakker, Kasser og Kister stabledes op! Styrmandens Pibe lød, Dampen hvislede ud af Røret og om Skibets Hjul; Kanonskud lød, Flagene vaiede, og i rask Fart gled vi ud fra Maltas Rhed, ud paa det aabne Middelhav, der laae saa blaat og stille som et Fløielsklæde, spændt hen over Jorden …”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger