H.C. Andersen: Tegning af kamel ved Akropolis i Athen Grækenland 1841

kamel-athen-hca

H.C. Andersen: Tegning af kamel ved Akropolis i Athen. Grækenland. Udført den 4 april 1841. Original størrelse 6,8 cm x 8,8 cm.

Dagbogen den 4. april 1841: “… jeg vilde heller hen til nogle Cameler der gik og græssede for Acropolis; senere gik jeg hen til Camelerne der var en 6 Stykker og nogle Æsler, alle med Sadler paa …”

En Digters Bazar: ” Jeg vandrede over Pladsen; ved Kilden stod en smuk Græker-pige med sin Leerkrukke paa Skulderen, det var et lille Maleri, men et mere storartet laae for mig; ovenover de uregelmæssigt hen-kastede Huse foran hævede sig op mod Kalkklippen en grøn Bakke, hvor en Flok Faar græssede i Selskab med fem å sex unge Kameler, der løftede deres lange Halse iveiret og udvidede stolt Næseborene idet de sloge med Nakken; Ruinen af en ødelagt Fæstnings-Muur strakte sig over denne Grønning, Stien snoede sig langs med den over Gruus og Steen, forbi dybe Brønde, uden Rækværk, den ene tæt ved den anden; jeg fulgte denne Sti, og snart laae By og Huse bag ved mig. Hver Plet er her historisk, ved hvert Skridt træder man her paa en ved Minder hellig Jordbund; det mægtige Klippestykke til Venstre, der synes ved store Naturkræfter 1øsrevet fra Akropolis, er Stedet, hvor Apostlen Paulus talte til Athenienserne; nu sad en eensom Hyrde der med sine to Hunde og saae ud over den udstrakte Slette, hvor Olieskovene groe; men kun flygtigt betragtede jeg dette Maleri, let gled mit Øie hen over Klippegrunden med de udhugne Trappetrin, Stedet hvor Solon og Plato have talt; Akropolis var Maalet for min Vandring, Akropolis havde al min Tanke, kun det udstrakte Hav og Moreas maleriske Bjerge standsede mig en enkelt Gang.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger