H.C. Andersen: “En Gade i Athen.” Grækenland 1841

gade-athen-hca

Tegning H. C. Andersen: “En Gade i Athen.”Athen, Grækenland. Udført den 27 marts 1841. Original størrelse 9,4 cm x 12,5 cm.

Dagbogen den 25. Marts 1841: “Stærk Torden, anderledes end hjemme; den gamle tordnende Jupiter er her endnu i Minervas Stad … Jeg gik op mod Acropolis, store græske Hunde saae paa mig; for at komme ind i een af Hovedgaderne, maatte jeg over en Labyrinth af nedrevne Steenhytter, nye vare byggede mellem disse, fulgte man en Sti endte denne ved en saadan eller mellem fire Steenmures Rudera …”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger