H.C. Andersen: Blækklatfigur. Kvindeskikkelse 1871

blaek-kvinde-hca

Tegning H. C. Andersen:  Blækklatfigur. Kvindeskikkelse. Udført den 9 juli 1871.

H. C. Andersens optegnelsesbog: “Der ere Øieblikke i hvilke Erindringen om en kjær Afdød, saaledes fylder os, at vi leve tilbage i en forsvunden Tid, lever med den Levende. Man har en Slags sympathetisk Blæk, der ikke efterlader Spoer paa Papiret, men naar dette holdes over Varmen, kommer hvert Bogstav, hvert Træk frem igjen; et saadant Øiebliks Varme virkeliggjør igjen det Forsvundne. Hos den Ældre kommer en Opblussen af Ungdommens ElskovsFølelse, den søde Veemod Elskeren føler efter sin fraværende Brud”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger