H.C. Andersen: Blækklattegning. Kvindeansigt med frisure 1871

blaek-dame-1-hca

Tegning H. C. Andersen: Blækklattegning. Kvindeansigt med frisure dannet af blækklatten. Udført 1871.

Blækklattegning, hvor blækklatten danner frisure: H.C. Andersen har tegnet et kvindeansigt under. Og har tilføjet: Efter Naturen, dog ikke ‘Frisuren’. – Sandsynligvis 1871, da de andre blækklattegninger stammer fra perioden.

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger