H.C. Andersen: Tegning af Hem kirke 1865

hem-kirke2-hca

H. C. Andersen: “Tegning af Hem kirke. Hem, Danmark. Udført den 2 juli 1865. Original størrelse 14,0 cm x 20,5 cm.

Brev til Therese Henriques den 12. Juli 1865: “Fredag den 30 Juni begyndte jeg en lille Udflugt, besøgte Præsten Kahrs i Hem, oppe ved Mariager; han er gift med en Datter af Fru Kammerherreinde Neergaard, de bo i en Hede-Egn, men Præstegaardens Stuer ere nydelige, ja elegante, og i de fire Dage jeg var der, sprudlede Champagnen, som vare vi i Frankerige. Jeg maa ellers bemærke, at det er en Viin jeg ikke bryder mig om … I Hem paadrog jeg mig en stærk Forkjølelse og havde det Uheld der, Dagen før min Afreise, at jeg paa Kirkegaarden løb mig en Pæl – ikke i Kjødet, – men i Skinnebenet.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger