H.C. Andersen: “Dem dänischen Dichter” 1851

da-dichter-hca

Tegning H. C. Andersen: “Dem dänischen Dichter”. Maxen, Tyskland. Udført den 12 august 1851. Original størrelse 21,0 cm x 28,0 cm.

Brev til Henriette Wulff 24. september 1851: “Jeg var nogen Tid paa Landet, nogle Miil fra Dresden, hos en riig Familie, der holder af mig, da jeg for 7 Aar siden var der sidst, gik jeg med Fruen hen ad Fjeldveien; der laae henkastet et lille knækket Fyrretræ, men det havde Rod, jeg bandt Træet sammen, gik ud paa en Skrænt hvor der i Klipperevnen var lidt Jord og plantede det. – Fruen har pleiet og opelsket dette Træ, i syv Aar er det skudt op og blevet tre Gange saa langt, som jeg, og har baaret en Plade med Indskrift: “Den danske Digters Træ”. Under Krigen havde Mange spurgt ‘hvad er det?’ – Forrige Aar var det imidlertid kommet til at mit Træ ved sin stærke Væxt kom i Berørelse med en stor kraftig Birk … mit Træ vilde blive forkuet, og tænk – da slaaer Lynilden ned, splintrer Birketræet, nu ses kun dets Stub, og det danske Træ stod og staaer frit, svaiende for Vinden, høit over den bratte Afgrund. Tilfældet har virkelig sin Poesie.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger