H.C. Andersen: Blækklatfigur, på bagsiden af brevudkast til Leopold Budde

blaek-figur

Tegning H. C. Andersen: Blækklatfigur. På bagsiden brevudkast til forfatteren Leopold Budde. Udført den 9 juli 1871.

Dagbogen 17. juli 1871: “Besøgt Læssøe og viist ham, hvorledes man, efter at have slaaet en Klat paa Papiret, lægger dette sammen og trykker paa Klatten, saa kommer der en Figur som man skal ved sin Phantasie finde ud af hvad den ligner og da med et Par Streger understøtte og udmale samme.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger