H.C. Andersen: Blækklatfigur. Mand med to ansigter 1871

blaek-to-ansigter

 Tegning H. C. Andersen: Blækklatfigur. Mand med to ansigter. Udført den 9 juli 1871.

Dagbogen den 29. august 1874: “Den væmmelige Drøm jeg ofte drømmer om et Barn der sygner hen ved mit Bryst og bliver kun en vaad Klud, plagede mig men i Morgenstunden havde jeg en deilig Drøm, kun eengang før drømte jeg Lignende, jeg havde en uendelig deilig Sangstemme og kunde i Toner udjuble hver Tanke.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger