H.C. Andersen: “Pashaen fra Orsovas Besøg i vor Quarantaine den 15 Mai 1841.”

pashaen-orsova-rum

Tegning H. C. Andersen: “Pashaen fra Orsovas Besøg i vor Quarantaine den 15 Mai 1841.”. Orsova, Rumænien.  Udført den 15 maj 1841. Original størrelse 17,7 cm x 14,2 cm.

En Digters Bazar: “Det mindst afvexlende Liv har dog sine store Begivenheder, vort herinde havde tre. Den ene var en Visit af Paschaen af Orsova; det nøgne Lysthuus i Haven tjente som Conversations-Sal; sex Soldater, med Bandeleer over den blaa Trøie og Bajonet paa Geværet, udgjorde tillige med Tolk, Læge og Tjenere Følget. Den anden store Begivenhed var, at vi fik hver en gammel Vaskerkone, som skulde vaske vort Tøi og derpaa blive Qvarantainen ud hos os! … Den tredie Begivenhed traadte op med Musik og Declamation. Tværs over Haven lød det fra et Vindue til et modsat den frygteligste Raaben og Skrigen af nogle lasede Karle, som for syv Aar siden vare løbne fra Østerrig over i Wallachiet, havde levet der, men af Hjemvee frivilligt vendte tilbage; de havde selv angivet sig og maatte nu, før de udleveredes, gjøre deres Qvarantaine. Tidligere end Solen stod op og ud til den mørke Aften converserede de, eller spillede paa bulgarske Fløiter, men altid det samme Stykke af to eller i det høieste tre Toner, det lød, som naar man blæser i et Tulipanblad og træder i det samme en Kat paa Halen.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger