Hyldemor på Kultorvet i København

1-DSC_2725-001

 “Hyldemor” Kultorvet København februar 2014. Se flere foto her!

Skulpturen “Hyldemor” fra 1989 er udført af billedhuggeren Hanne Varming født 1939. Giveren er Ny Carlsbergfondet  og Københavns Kommune. Hyldemor er vent tilbage til Kultorvet efter længere tids opmagasinering mens pladsen og Købmagergade blev renoveret. Skulpturen er en figurgruppe udført i bronze. Skulpturen måler ca. 130 x 135 x 65 cm. Se også Hanne Varmings skulptur i Odense “Konen med æggene”.

Beskrivelse: Skulpturen forestiller en ældre mand og kone siddende hensunkne i egne tanker, betragtende gadelivet. Han har lagt sin hånd over hendes og de vender sig lidt mod hinanden. Den tiloversblevne plads på plinten benyttes ofte af forbipasserende. Titlen henviser til H.C. Andersens eventyr “Hyldemoer“, hvor et gammelt guldbrudepar, en sømand og hans kone, sidder på en bænk under et træ i Nyboder og mindes træk fra deres lange liv. Til portrætterne har kunstneren taget udgangspunkt i erindringen om sine oldeforældre. (Kilde kk.dk)

Uddrag fra H.C. Andersens eventyr “Hyldemoer”

“… Ja, det var deiligt! og den lille Pige viste Alting til Drengen, og altid duftede Hyldetræet og altid vaiede det røde Flag med det hvide Kors, Flaget, hvorunder den gamle Sømand i Nyboder havde seilet; – og Drengen blev Knøs, og han skuldde ud i den vide Verden, langveis bort til de varme Lande, hvor Kaffeen groer; men i Afskeden tog den lille Pige en Hyldeblomst af sit Bryst, gav ham den at gjemme og den blev lagt i Psalmebogen, og altid i fremmed Land, naar han aabnede Bogen, var det just paa det Sted, hvor Erindringsblomsten laae, og jo mere han saae paa den, des friskere blev den; han ligesom følte en Duft fra de danske Skove, og tydeligt saae han mellem Blomsterbladene den lille Pige titte frem med sine klare blaa Øine, og hun hvidskede da: “her er deiligt i Vaar, i Sommer, i Høst og Vinter!” og hundrede Billeder glede gjennem hans Tanker. Saaledes gik mange Aar, og han var nu en gammel Mand og sad med sin gamle Kone under et blomstrende Træ; de holdt hinanden i Hænderne, ligesom Oldefader og Oldemoder gjorde det ude i Nyboder, og de talte ligesom de om de gamle Dage, og om Guldbrylluppet; den lille Pige med de blaae Øine og med Hyldeblomsterne i Haaret sad oppe i Træet, nikkede til dem begge to, og sagde: “i Dag er det Guldbryllupsdag!” og saa tog hun to Blomster af sin Krands, kyssede paa dem, og de skinnede først som Sølv, saa som Guld, og da hun lagde dem paa de gamle Folks Hoveder, blev hver Blomst til en Guldkrone; der sad de begge to som en Konge og en Dronning, under det duftende Træ, der ganske og aldeles saae ud som et Hyldetræ, og han fortalte sin gamle Kone Historien om Hyldemoer, saaledes som den var fortalt ham, da han var en lille Dreng, og de syntes begge to, at der var saa meget i den, som lignede deres egen, og det der lignede, det syntes de bedst om…..”

Foto: Lars Bjørnsten Odense 2014

Se flere H.C. Andersen relaterede skulpturer her!