H. C. Andersen: “Das ewige Licht foran Kirken i Kloster Neuburg am Donau.”

1-107

“Das ewige Licht” foran kirken i Klosterneuburg

Tegning af H. C. Andersen: “Das ewige Licht foran Kirken i Kloster Neuburg am Donau.” Tutzsäule, Klosterneuburg, Tyskland. 19 juni 1834. Størrelse 12,8 x 9,8 cm.   I perioden 10 juni – 8 juli 1834 boede H.C. Andersen i Wien og tog i perioden  på flere udflugter bl.a. den 19 juni 1834 til Klosterneuburg for at se ” Das Ewige Licht”.

Dagbogen den 19 juni 1834: “Paa Klosterkirkens Kuppel laae en colosal Krone paa en Pude. Kirken var særdeles lys og smuk, en skjøn Altertavle, Englene syntes at svæve og den qvindlige Figur med Madonna var ganske raphaelsk, den syntes nylig malet. En smuk Klostergang og uden for Kirken, et lille issoleret Taarn med Vinduer, derinde havde ‘das ewige Licht’, brændt.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger