Tegning af H. C. Andersen: “Ruinen af Tibers Villa paa Capri.” 1834

Tibersvilla

Tegning af H. C. Andersen: “Ruinen af Tibers Villa paa Capri.” Tibers Villa, Capri, Italien. 7 marts 1834. Original størrelse 8,3 cm x 11,2 cm.

Dagbogen den 7. marts 1834: “Ved Midnat vaagnede jeg da og laae den lange Morgenstund uden at kunne sove. Vi gik nu med Føreren op til Ruinerne af Tibers Villa, hvor der boer en Eremit, en ung, smuk, venlig Munk var det, han haltede lidt. Veien gik mellem Viinhaver og smaae ophøiede Agre med Korn … En fattig Bondekone sad og solgte Mosaik og Marmorstumper fra Villaen, den laae paa den øverste Punkt af denne Side af Klippen. Vi kastede Stene ned og talte til 50 før de slog i Vandet.”

Dagbogen den 28 maj 1846: “Efter Middags Bordet gik vi op til Tibers Villa der nu ere mere udgravet, Konen her havde været her i nogle 30 Aar, født 12 Børn og hendes Mand var styrtet ned da han vilde kaste en Steen ned for de Fremmede. Eremitten kjendte jeg igjen han var blevet meget ældre, han havde været der fra sit 18 Aar, nu var han 37 tredive, han sagde han huskede mig.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger