H. C. Andersen: “Vertshuset i Terrazina, øverst Theoderiks Borg.” 1834

1-133

“Vertshuset i Terrazina, øverst Theoderiks Borg.”

Tegning af H. C. Andersen: “Vertshuset i Terrazina, øverst Theoderiks Borg.” Terracina, Italien. 1834. Original størrelse 8,9 cm x 11,5 cm.

Improvisatoren: “Rosmarin og vilde, mørkerøde Levkøier voxte frodigt i Fjeldkløfterne høit op mod Klippens Top, hvor den prægtige Ruin af Østgothekongen Theodoriks Borg laae og overskuede Byen og den hele Omegn …. Tæt ved hvor jeg stod laae en stor, hvid Bygning; Brændingen slog imod Grunden, den var reist paa. Dens underste Etage imod Gaden var en eneste Buegang, inde i hvilken de Reisendes Vogne holdt. Det var Værtshuset i Terracina, det største og skjønneste paa hele Veien mellem Rom og Neapel.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger