H.C. Andersen: “Udenfor Terrazina mod Neapel” 1834

1-90

Tegning af H. C. Andersen: “Udenfor Terrazina mod Neapel” Terrazina, Neapel, Italien. 13 februar 1834. Original størrelse 9 cm x 13,2 cm.

Improvisatoren: “Mit Øie var blændet ved det skjønne Malerie; stille drømmende gik jeg ind i Terracina. Da laae Havet for mig; første Gang saae jeg Havet, det underdeilige Middelhav. Det var Himlen selv i det reneste Ultramarin, der som en uhyre Slette var udspændt foran mig. Langt ude laae Øer, som svømmende Skyer, i den skjønneste lilla Farve; jeg øinede Vesuv, hvor den sorte Røgstøtte blaanede hen i Horizonten. Havfladen syntes blikstille; dog mod Kysten, hvor jeg stod, gik de lange Brændinger, saa blaae, saa klare, som Ætheren selv, og løde, som Tordenen mellem Bjergene. Mit Øie var bundet som min Fod; al min Sjæl aandede Henrykkelse. Det var, som om det Legemlige inde i mig, Hjerte og Blod, blev til Aand, opløste sig i den, for at kunne svæve ud mellem disse to Himle: det uendelige Hav og Himlen oven over. Taarerne strømmede mig ned over Kinderne, jeg maatte græde som et Barn.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger