Tegning af H.C. Andersen: St. Onophroi Rom 24 Jan 1834

1-173

Tegning af H. C. Andersen:  “St. Onophroi den 24 Jan. Ved Tassos Grav i Sankt Onophroi Kloster den 24 Jan 1834. For Digteraanden her jeg knæler ned/ Din Feil alene, var kun – Kjærlighed! [På modsatte side:] – Este! -/ Tasso is their glory and/ their shame / Byron”. Sted Tassos grav, St. Onophroi, Rom, Italien. Den 24 januar 1834. Original størrelse 12,1 cm x 22 cm.

Improvisatoren: “‘Der gad jeg boe og leve!’ udbrød jeg; ‘høit over Skyen, see ud over det evigt vexlende Hav!’ ‘Der kunde Du improvisere,’ sagde hun smilende, ‘men Ingen vilde høre paa Dig og det var dog en stor Ulykke, Antonio!’ ‘O ja!’ svarede jeg ligeledes i Spøg, ‘skal jeg være oprigtig! ganske uden Bifald, det er som Træet uden Solskin. Det har vistnok i Fængselet gnavet ligesaameget paa Tasso’s Livsblomst, som hans Kjærligheds Ulykke!’ ‘Kjære Ven!’ afbrød hun lidt alvorlig, ‘nu talte jeg om Dig, og ikke om Tasso! hvad har han her at gjøre?’ ‘Det var et Exempel!’ svarede jeg, ‘Tasso var Digter og – !’ ‘Du tror nu ogsaa at være det! kjære Antonio, for Himlens Skyld, nævn dog aldrig et udødeligt Navn, naar der tales om Dit! tro dog ikke Du er Digter …'”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger