H.C. Andersen: “Fra Florentz i Kapellet” 1834

1-86

Tegning af H.C. Andersen: “Fra Florentz i Kapellet” 1834. Firenze, Italien. Original størrelse 11,4 cm x 8,6 cm.

En Digters Bazar: (“Metalsvinet”)… det gik daarligt med Handskesyningen, det gik langsomt med By-Ærinderne; thi Metalsvinet havde nu lært ham, at alle Billeder maatte kunne overføres paa Papiret, og Staden Florents er en heel Billedbog, naar man vil blade op i den. Der staaer paa piazza della Trinitá en slank Søile og øverst paa denne staaer Retfærdigheds-Gudinden med tilbundne Øine og Vægtskaal! snart stod hun paa Papiret, og det var Handskemagerens lille Dreng, som havde sat hende der. Billed-Samlingen voxte …”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger