ny

Tegning af H.C. Andersen: Porta Mare. Ferrara, Italien 1834

1-120

Tegning af H.C. Andersen:  Porta Mare. Ferrara, Italien. Den 18 april 1834. Størrelse 10,2 cm x 14,8 cm

Dagbogen den 17. April 1834: “Vi nærmede os en Flod hvor vi med Vogn og Hest gled paa Flydebroen over. Hele Egnen havde paafaldende Lighed med de pontinske Sumpe, og syntes ved Ferrara at være Nørrefælled. I Ferrara havde vi Pas Vrøvl, Underofficeren sagde at Passene vare i fransk, tydsk og engelsk, som han ikke forstod, vi maatte stave ham Navnene og kom først silde i Qvarteer i il tre mori et stort, smukt Hotel, hvor vi dog ikke spiste godt.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger