H.C. Andersen: “Ciceros Bad i Mola di Gaeta Den 13 Februar 1834.”

1-80

Tegning af H. C. Andersen: “Ciceros Bad i Mola di Gaeta Den 13 Februar 1834.”. Sted: Ciceros bad, Mola di Gaeta, Italien. Original størrelse 8,2 cm x 10,3 cm.

Brev til Edvard Collin den 23. februar 1834: “Alt var saa vildt, saa herligt at der ikke var Tid til at tænke paa andet. I Mola di Gaeta saae vi Ciceros Bade, som jeg tegnede af, thi jeg er blevet en heel Tegner og Kunstnerne i Rom, opmuntrer mig alle for mit gode Øie; i alle Tilfælde ere mine mange Skizzer (alt over 100,) mig en Skat, som jeg selv vil have megen Glæde af hjemme. Gid jeg havde lært at tegne!”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen tegninger